Verleende bouw- en sloopvergunningen (betreft aanvragen tot 1-10-2010)